Spurgeon's agenda

In zevenenvijftig jaar heeft Charles Spurgeon arbeid verricht voor drie mensenlevens. Elke week preekte hij vier tot tien keer, las zes omvangrijke boeken, herzag preken voor publicatie, gaf lezingen en was redacteur van een maandblad. In zijn vrije tijd schreef hij zo’n 150 boeken. Spurgeon leidde de grootste protestantse kerk ter wereld (hij kende alle 6.000 leden bij naam), gaf leiding aan een theologische hogeschool, leidde een weeshuis en hield toezicht op zesenzestig christelijke liefdadigheidsinstellingen.

Ik wenste wel dat van ons ook gezegd kon worden dat we geen uur van onze tijd verspild hebben, noch een uur tijd van anderen. Spurgeon was ook een vader en echtgenoot. Zijn gezin leed niet onder zijn bediening. Het is dan misschien ook interessant om te weten hoe Spurgeon zijn week indeelde.

Onderstaand zien wij Spurgeon’s dagelijkse agenda die is overgenomen uit zijn Autobiografie.

Maandag

Vroeg opstaan, stenotypische transcriptie van de preek van gisteren nakijken.

Brieven en persoonlijke correspondentie schrijven/dicteren.

Na de lunch, herziening van de eerste versie van de preek, dan naar de drukker sturen.

17:30 – 19:00 uur, de gebedsdienst leiden in de Tabernakel.

Gesprekken voeren voor lidmaatschap in de Tabernakel.

Preken in de late avonddienst van de Tabernakel.

Dinsdag

Vroeg opstaan, tweede versie van de preek herzien.

11:00 uur, de bewerking van de tweede versie voltooien en de preek naar de drukker sturen.

Brieven en persoonlijke correspondentie schrijven/dicteren.

Lunch, onderzoek/schrijven van boeken, tijdschriftartikelen en ander literair werk.

Middag, pastorale zorg in de Tabernakel.

Avond, voorgaan in de Tabernakel voor verenigingen en liefdadigheid instellingen.

Woensdag

Vieren van een midweekse sabbat.

Tijd doorbrengen met Susannah, Charles en Thomas.

Overpeinzingen in de tuin of lezen in de studeerkamer.

Ontspannen.

Donderdag

Vroeg opstaan, brieven en persoonlijke correspondentie schrijven/dicteren.

Beginnen met nadenken over de keuze van een Schrifttekst voor de avondpreek.

Middag, boeken en andere literaire projecten schrijven/bewerken.

De laatste bewerking van de preek afmaken, dan naar de drukker sturen voor publicatie/distributie.

Na het avondeten, beginnen met de preekvoorbereiding voor de avonddienst.

18.00 – 19.00 uur, preek voor de avonddienst in de lezingenzaal van de Tabernakel.

Vrijdag

Vroeg opstaan, lezing voorbereiden over preken voor de studenten van het Pastors’ College.

15:00 – 17:00 uur, lezing van twee uur op het college in Temple Street. Interview/mentor studenten na afloop.

19:00 uur, bijwonen van zakelijke bijeenkomst in de Tabernakel.

Zaterdag

Ontbijt, daarna met secretaris werken aan herziening/redactie van boeken voor publicatie. Met de secretaris alle uitstaande projecten voor de week oplossen.

In de middag, gasten ontvangen in de tuin als het weer gunstig is.

18:00 uur, gasten verzoeken om hen na het diner te verlaten. “Beste vrienden, nu moet ik u vaarwel zeggen en u vragen deze studeerkamer te verlaten; u weet hoeveel kippen ik moet verzorgen, ik wil ze graag een goede maaltijd geven..."

22.00-12.00 uur, De preek van morgen voorbereiden: De Schrifttekst kiezen. Aan vrouw vragen om de Schrifttekst hardop te lezen. De preek in punten verdelen terwijl ze leest. De verdeling van de preek met paarse inkt op een half vel papier schrijven.

Zondag

Vroeg opstaan, met de koets naar de Tabernakel (reis van 15-20 minuten)

Een sigaar roken.

30 minuten voor de dienst aankomen.

Aanvang van de eredienst.

Oproep tot aanbidding/aankondigingen.

Samenzang uit het eigen gezangboek (alleen stemmen, geen orgel)

Lezen van de tekst uit de Schrift, met een uiteenzetting over de context.

Begin van de preek (43-45 minuten, niet langer)

Chili-azijn drinken als de keel geïrriteerd raakt.

Afsluiten van de dienst.

In de middag, bezoekers begroeten in de Pastoors Vestry.

In de late namiddag, reis naar huis naar “Westwood” op Beulah Hill in Norwood.

Beginnen met de voorbereiding van de preek voor de avonddienst.

Preken in de Tabernakel.

Reis naar huis en trekt zich terug.

Een laatste woord hierbij: David Livingstone, de zendeling uit Afrika, vroeg eens aan Spurgeon: “Hoe kunt u zoveel bereiken in één dag?” “Ach, meneer Livingstone,” antwoordde Spurgeon, “u vergeet dat wij met z’n tweeën werken...”

De unieke opname van Edison-Bell Record Company

Er is nooit een audio-opname van C.H. Spurgeon gemaakt, maar zijn zoon Thomas had de identieke spraakkwaliteit van zijn vader.

Vandaar dat de “Edison-Bell Record Company” Thomas Spurgeon overhaalde om zijn vaders laatste woorden van de laatste gedrukte preek uit de Metropolitan Tabernacle uit te spreken en op te nemen. 

Beluister het hier:

~ Thomas Spurgeon las dit 14 jaar na het verscheiden van zijn vader (klik op wit driehoekje)

[vervolg inleidende woorden van Thomas] bewaard is gebleven... Misschien is het volgende wel het beste, om als zijn zoon en opvolger, te herhalen wat zijn doorgaande boodschap bleek te zijn. Het is veertien jaar na zijn dood dan ook niet minder krachtig, want de waarheid van God is onveranderlijk.

"Als je het uniform van Christus draagt, zul je bemerken dat Hij zo zacht en nederig is van hart, dat je rust vindt voor je ziel. Hij is de meest grootmoedige kapitein. En er is niemand als Hem onder de schoonste der prinsen. Hij is altijd te vinden in het zwaarste deel van de strijd. Als de wind koud wordt, neemt hij altijd de koude en donkere kant van de heuvel. Het zwaarste eind van het kruis ligt op Zijn schouders. Als Hij ons vraagt een juk op te nemen, dan draagt ​​Hij het ook. Als er iets is dat genadig, edelmoedig, zachtaardig, overtuigend, en overvloedig in liefde is, vind je het altijd in Hem. Zijn dienst is leven, vrede, en vreugde. Oh, ga toch onmiddellijk tot Hem! God helpe u om aan te sluiten onder het vaandel van JEZUS ​​CHRISTUS!"

~