Referentie

Klaas van der Zwaag, Reformatie vandaag - 500 jaar Hervorming in debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit (Band I en II), Apeldoorn 2017

Band II, par. 3.5.7, p. 313 - 324, Het dubbele front van C.A. van der Sluijs

"[Van der Sluijs] stelt een doorgaande lijn vast van het doperdom vanaf de tijd van de Reformatie tot aan het evangelisch-charismatisch gedachtegoed in deze tijd." 

Co-auteur in bundel Belijden met hoofd en hart (2003)

'Kantelend belijden in kantelende tijden' in J. van der Graaf (red.), Belijden met hoofd en hart - gereformeerd leven tussen gisteren en morgen, Kampen 2003

Prof. dr. J.W. Maris in De Wekker, 2003

"Dr. C.A. van der Sluijs schrijft over 'Kantelend belijden in kantelende tijden'. Indringend komt de vraag aan de orde hoe in onze geseculariseerde wereld met onze belijdenis kan worden geleefd. Hij confronteert zich vooral met vrijzinnige theologen als Kuitert, Den Heyer, Wiersinga en Dingemans om langs hun aanpassingen aan de niet-gelovige denkwereld van vandaag, te zeggen hoe wij met het geloof van de Reformatie in die wereld kunnen staan. Het heeft enerzijds iets vermoeiends elke keer weer de ongeloofsverhalen van Kuitert en anderen te zien langs komen, anderzijds moet je misschien zeggen dat dit de enige manier is waarop deze soort theologie nog een nuttig doel dient... Van der Sluijs maakt duidelijk, dat net als voor Luther ook voor ons onopgeefbaar is, dat wij God God moeten laten."